Šolski zvonec

Šolski zvonec

 

Otroški vrtec

Vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vrtcih potekajo od ponedeljka do petka od 7.45 do 16.00.

Celotni tedenski delovni čas traja 41 ur in 15 minut.

PRIHOD od 7.45 do 9.00

ODHOD od 15.30 do 16.00

JUTRANJE VARSTVO: Starši lahko zaprosijo za jutranje varstvo od 7.30 dalje.

Vzgojiteljice delajo v dopoldanski ali popoldanski izmeni, sočasna prisotnost obeh vzgojiteljic traja dnevno 1 uro in 45 minut.

JURANJA IZMENA od 7.45  do 12.45

POPOLDANSKA IZMENA od 11.00 do 16.00.

KOSILO - V obeh vrcih so otrokom vsak dan zagotovljena kosila; v barkovljanskem vrtcu deluje notranja šolska kuhinja

 

Osnovna šola

Organizacijski model – Podaljšan tedenski urnik

Podaljšan urnik z obsežnejšim programom smiselno dopolnjuje in bogati ponudbo šole. Predmetno in medpredmetno organizirane dejavnosti nudijo učencem odlično učno priložnost za širjenje in poglabljanje znanja, za osebnostno rast in razvoj.

Oblikovani moduli so zastavljeni tako, da so nekateri v programu obvezni, drugi pa izbirni. Poleg tega ima vsaka šola možnost samostojno oblikovati module, da svoljo ponudbo obarva bolj specifično. Vsi izbrani moduli so osnova, na kateri vsaka šola premisli, načrtuje in izvede svoj vzgojno izobraževali program.

 

Osnovna šola »Oton Župančič«, Sv. Ivan

 

MODUL 1

MODUL 2

 

obvezen program

izbirni program

(obvezen program + neobvezni podaljški*)

PON

08.00 – 13.00

08.00 – 15.30*

TOR

08.00 – 13.00

08.00 – 15.30*

SRE

08.00 – 15.30

08.00 – 15.30

ČET

08.00 – 13.00

08.00 – 15.30*

PET

08.00 – 13.00

08.00 – 13.00/13.30*

Za vse razrede je uveden 27 urni in 30 minutni obvezen tedenski program (modul 1), ki se dopolnjuje z neobveznim (modul 2). Obvezen podaljšek pouka imajo učenci ob sredah popoldne, ostali podaljški sodijo k izbirnemu programu.

JUTRANJE VARSTVO - Starši lahko zaprosijo za jutranje varstvo od 7.30 dalje. 
 
KOSILO - Učencem je v šoli vsak dan zagotovljeno kosilo 

 

Osnovna šola »F.S. Finžgar«, Barkovlje

 

MODUL 1

MODUL 2

 

obvezen program

izbirni program (obvezen program + neobvezni podaljšek*)

PON

08.00 – 15.30

08.00 – 15.30

TOR

08.00 – 12.30

08.00 – 15.30*

SRE

08.00 – 15.30

08.00 – 15.30

ČET

08.00 – 12.30

08.00 – 15.30*

PET

08.00 – 12.30

08.00 – 13.00

Za vse razrede je uveden 28 urni in 30 minutni obvezen tedenski program (modul 1), ki se dopolnjuje z neobveznim (modul 2). Obvezen podaljšek pouka imajo učenci ob ponedeljkih in sredah popoldne, popoldanska podaljška ob torkih in četrtkih pa sodita k izbirnemu programu.

Ob petkih popoldne potekajo na šoli izbirne dejavnosti, ki jih organizira združenje staršev.

Družine se lahko odločijo tudi za slovenski dijaški dom Srečko Kosovel (Ulica Ginnastica 72), ki učencem nudi popoldansko bivanje, učno pomoč in oporo: prevoz do dijaškega doma je zagotovljen.

KOSILO - Učencem je v šoli vsak dan zagotovljeno kosilo

JUTRANJE VARSTVO - Starši lahko zaprosijo za jutranje varstvo od 7.30 dalje.

 

Osnovna šola »F. Milčinski«, Katinara

 

MODUL 1

MODUL 2

MODUL 3

 

obvezen program

izbirni program

(obvezen program + neobvezni podaljški*)

izbirni program

(obvezen program + neobvezni podaljški*)

PON

08.00 – 13.00

08.00 – 15.00*

08.00 – 16.00*

TOR

08.00 – 13.00

08.00 – 15.00*

08.00 – 16.00*

SRE

08.00 – 16.00

08.00 – 16.00

08.00 – 16.00

ČET

08.00 – 13.00

08.00 – 15.00*

08.00 – 16.00*

PET

08.00 – 13.00

08.00 – 13.00/14.00*

08.00 – 13.00/14.00*

Za vse razrede je uveden 28 urni obvezen tedenski program (modul 1), ki se dopolnjuje z neobveznim (modula 2 in 3).  Obvezen podaljšek pouka imajo učenci ob sredah popoldne, ostali podaljški sodijo k izbirnima programoma. 

JUTRANJE VARSTVO - Starši lahko zaprosijo za jutranje varstvo od 7.30 dalje.

  KOSILO - Učencem je v šoli vsak dan zagotovljeno kosilo.

 

Srednja šola prve stopnje

Izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti poteka na osnovi dveh različnih organizacijskih modelov:

GLASBENA SMER – na sedežu pri Sv. Ivanu deluje s 36 urnim predmetnikom

REDNI PROGRAM – podružnična šola na Katinari deluje s 34 urnim tedenskim predmetnikom.

 

»Sv.Ciril in Metod« Sv. Ivan

Predmetnik šolskih dejavnosti razporejen na 5-dnevni delovni teden: od ponedeljka do petka od 7.50 do 13.20, 2 krat tedensko poteka pouk tudi v popoldanskem času od 13.50 do 15.30, pred tem je med 30 minutno prekinitvijo šolskih dejavnosti (13.20-13.50) učencem zagotovljeno kosilo iz šolske menze.

Popoldanski pouk v šolskem letu 2019-20: 2. razred ob ponedeljkih in sredah, 1. in 3. razred ob torkih in četrtkih.

Ob rednem pouku šola nudi tudi individualni pouk glasbenega inštrumenta; učenci lahko izbirajo med kitaro, klavirjem, harmoniko in prečno flavto.

Za lekcije glasbenega inštrumenta (2 krat po 30 minut ali 1 krat 60 minut tedensko) se učenci uskladijo neposredno s profesorjem. Pri razporeditvi tedenskih ur se šola prilagaja potrebam družin. Lekcija se lahko izvede tudi takoj po zaključku pouka (ob 13.20/14.15/15.30) ali pozneje: učenci na lekcijo lahko počakajo v razredu s profesorjem glasbenega inštrumenta.

 

"Sv.Ciril in Metod" Katinara 

Predmetnik šolskih dejavnosti je razporejen na 5-dnevni delovni teden: od ponedeljka do petka s 6 urnimi sklopi učnih enot po 55 minut od 8.00 do 13.30, 2 krat tedensko imajo učenci 2 učni uri pouka tudi v popoldanskih času od 14.00 do 15.50, pred tem je med 30 minutno prekinitvijo šolskih dejavnosti (13.30 - 14.00) učencem zagotovljeno kosilo iz šolske menze.

Popoldanski pouk v šolskem letu 2019 -20: 1. razred ob ponedeljkih in četrtkih, 2. razred ob ponedeljkih in torkih, 3. razred ob torkih in četrtkih.

 

V ospredju - SEPTEMBER 2020

DELOVANJE ŠOLSKE MENZE 2020-21

Neposredna povezava do spletne strani - STORITEV ŠOLSKE MENZE - Občine Trst

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter