Šolski koledar

Šolski koledar

Deželna uprava na osnovi ministrske odredbe vsako leto določi deželni šolski koledar za šole na lastnem območju. Na podlagi šolske avtonomije vsaka šola lahko koledar v manjši meri prilagodi lastnim potrebam, obsegati pa mora praviloma vsaj 200 šolskih dni. Pouk se začne med 10. in 15. septembrom in zaključi pred 15. junijem.

 

Začetek pouka: 11. septembra 2017

Pouka prosto:

  • 1. novembra 2017
  • 2. novembra 2017
  • 3. novembra 2017
  • 8. decembra 2017
  • 25. aprila 2018
  • 30. aprila in 1. maja 2018
  • Božične počitnice: od 23. decembra 2017 do 7. januarja 2018
  • Pouka prosti dnevi (Deželni šolski koledar): od 12. do 14. februarja 2018
  • Velikonočne počitnice: od 29. marca do 3. aprila 2018 

Zaključek pouka v osnovni in srednji šoli prve stopnje: 13. junija 2018

Zaključek pouka v vrtcu: 29. junija 2018

 

Šolski koledar 2017/18 - OSNOVNA IN SREDNJA ŠOLA; VRTEC

 

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter