Šolski koledar

Šolski koledar

Deželna uprava na osnovi ministrske odredbe vsako leto določi deželni šolski koledar za šole na lastnem območju. Na podlagi šolske avtonomije vsaka šola lahko koledar v manjši meri prilagodi lastnim potrebam, obsegati pa mora praviloma vsaj 200 šolskih dni. Pouk se začne med 10. in 15. septembrom in zaključi pred 15. junijem.

 

Začetek pouka: 10. septembra 2018

Pouka prosto:

  • 1. novembra 2018
  • 25. aprila 2019
  • 1. maja 2019
  • Božične počitnice: od 24. decembra 2018 do 6. januarja 2019
  • Pouka prosti dnevi (Deželni šolski koledar): od 4. do 6. marca 2019
  • Velikonočne počitnice: od 18. do 24. aprila 2019

Zaključek pouka v osnovni in srednji šoli prve stopnje: 12. junija 2019

Zaključek pouka v vrtcu: 28. junija 2019

 

Šolski koledar 2018-19 - OSNOVNA IN SREDNJA ŠOLA; VRTEC

 

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter