Organigram

Organigram 17/18

 

 RAVNATELJ

 Carolina Visentin

 RAVNATELJEVA SODELAVKA

 Daniela Guglielmi

 

 

 UPRAVNO PODROČJE

 

 UPRAVNI VODJA

 Graziella Metlika

 TAJNICA

 Anja Colja

 TAJNICA

 Barbara Bachi

 TAJNICA

 Sanja Hrovatin

 

 

 VZGOJNO PODROČJE

 

 Koordinatorji in upravitelji šol

 

 SREDNJA ŠOLA - KATINARA

 Daniela Guglielmi

 OSNOVNA ŠOLA “ŽUPANČIČ”

 Daniela Tul

 OSNOVNA ŠOLA “FINŽGAR”

 Valentina Destri

 OSNOVNA ŠOLA “MILČINSKI”

 Miriam Maver

 OTROŠKI VRTEC - BARKOVLJE

 Magda Pertot, Andreja Nadlišek

 OTROŠKI VRTEC - LONJER

 Aleksandra Don

 

 

 Razredniki

 

 1. RAZRED SREDNJA ŠOLA SV. IVAN

 Fanika Starec

 2. RAZRED SREDNJA ŠOLA SV. IVAN

 Aj-Ling Marucelli

 3. A RAZRED SREDNJA ŠOLA SV. IVAN

 Tamara Kaluža

 3. B RAZRED SREDNJA ŠOLA SV. IVAN

 Eva Fičur

 1. RAZRED SREDNJA ŠOLA KATINARA

 Sanja Širec

 2. RAZRED SREDNJA ŠOLA KATINARA

 Kristina Kovačič/Katerina Kalc

 3. RAZRED SREDNJA ŠOLA KATINARA

 Kraljič Elizabeta

 

 

 Ciljne funkcije

 

 KOORDINACIJA DEJAVNOSTI NA SREDNJI ŠOLI - Katinara

 Daniela Guglielmi

 KOORDINACIJA DEJAVNOSTI NA OSNOVNI  ŠOLI

 Daniela Tul

 

 Valentina Destri

 

 Miriam Maver

 GLASBENE DEJAVNOSTI

 Silvia Di Marino

 KNJIŽEVNE, GLEDALIŠKE idr. DEJAVNOSTI na osnovni šoli

 Erika Kraljič

 KNJIŽEVNE, GLEDALIŠKE idr. DEJAVNOSTI na srednji šoli

 Eva Fičur

 ŠOLSKO IN POKLICNO USMERJANJE

 Elizabeta Kraljič

 VARNOST

 Marko Ferluga

 

 

 Referenti za zavodske dejavnosti

 

 IZDELAVA URNIKA NA OSNOVNI ŠOLI

 Tatjana Cibic

 

 Martina Lozej

 

 Neva Doles

 SODELOVANJE MED OSNOVNO ŠOLO IN VRTCEM

 Aleksandra Montanari

 

 Karin Glavina

 

 Neva Doles

 SODELOVANJE MED OSNOVNO IN SREDNJO ŠOLO

 Alenka Spetič

 

 Lučka Križmančič

 

 Erika Kraljič

 MATEMATIČNO TEKMOVANJE na osnovni šoli

 Alessandra Foraus

 MATEMATIČNO TEKMOVANJE na srednji šoli

 Aj-Ling Marucelli

 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE (SUT)

 Valentina Destri

 UREJANJE ŠOLSKE KNJIŽNICE

 Sanja Širec

 

 Silvana Glavič

 

 

 ŠOLSKI ČASOPIS

 Fanika Starec

 

 

 Referenti za zavodske projekte

 

 Slovenščina svet iz besed

 Valentina Destri

 Mladi ozaveščeni državljani

 Fanika Starec

 Evropski jeziki “Full immersion”

 Alenka Spetič

 

 

 KOMISIJE

 

 Volilna komisija

 

 UČNO OSEBJE

 Daniela Guglielmi

 

 Tatiana Pertot

 NEUČNO OSEBJE

 Barbara Bachi

 

 

 Komisija za jamstvo učenčevih pravic

 

 UČNO OSEBJE

 Luisa Gregori

 

 Kristina Kovačič

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter