VRTEC, OSNOVNA IN SREDNJA ŠOLA: Volitve v oddelčne, medrazredne in razredne svete