OSNOVNA, SREDNJA ŠOLA: Finančna pomoč družinam v stiski 19-20