Izvleček iz zapisnika seje zavodskega sveta št. 9 - Š.l. 2019-20