Posodobitev pokrajinskih lestvic habilitiranega učnega osebja