Izvleček iz zapisnika seje zavodskega sveta št. 4 - Š.l. 2018-19