Izvleček iz zapisnika seje zavodskega sveta št. 17 - Š.l. 2018-19