Oglasna deska

Oglasna deska

PON Ambienti digitali - Indagine di mercato 24 Januar 2018
Izvleček iz zapisnika seje zavodskega sveta št. 13 - Š.l. 2017-18 16 Januar 2018
Prepoved parkiranja na šolskem dvorišču - Odredba 22 November 2017
Izvleček iz zapisnika seje zavodskega sveta št. 12 20 November 2017
Objava izida volitev predstavnikov staršev v razredne, medrazredne in medoddelčne svete – šol. l. 2017-18 31 Oktober 2017
Dodatni kadrovski seznam – Letni delovni načrt 27 Oktober 2017
Upravnemu vodji: Direktiva za izvajanje delovnih obveznosti 24 Oktober 2017
Razpis volitev predstavnikov staršev v razredne, medrazredne in oddelčne svete - Šolsko leto 2017/2018 23 Oktober 2017
Letni delovni načrt za učno osebje šol. l. 2017-18 16 Oktober 2017
Delovne obveznosti neučnega osebja šol. l. 2017-18 16 Oktober 2017