Oglasna deska

Oglasna deska

Izvleček iz zapisnika seje zavodskega sveta št. 1 - Š.l. 2018-19 18 December 2018
Šolski zavodski svet 2018 - 2021, razglasitev izida volitev 26 November 2018
Volitve v zavodski svet 2018 - 2021 Imenovanje skrutinatorjev 19 November 2018
Volitve v zavodski svet 2018 - 2021 Kandidatne liste 12 November 2018
Objava izida volitev predstavnikov staršev v razredne, medrazredne in medoddelčne svete – šol. l. 2018-19 31 Oktober 2018
Direktive upravnemu vodji za izvajanje delovnih obveznosti, šolsko leto 2018/2019 23 Oktober 2018
Letni delovni načrt za šol. l. 2018-19 - Učno osebje 18 Oktober 2018
Volitve za obnovo šolskega zavodskega sveta 2018 - 2021 15 Oktober 2018
Izvleček iz zapisnika seje zavodskega sveta št. 17 - Š.l. 2018-19 12 Oktober 2018
Usmeritveni akt za izdelavo vzgojno-izobraževalnega programa za triletje 2019 – 22 v skladu s 14. odst. 1. člena zakona št. 107 z dne 13. 07. 2015 12 Oktober 2018