Oglasna deska

Oglasna deska

PON Socialno vključevanje: Razpis za neučno osebje 20 Marec 2018
PON Socialno vključevanje: Razpis za izvedence in tutorje 20 Marec 2018
PON Socialno vključevanje: Razpis za referenta za vrednotenje 20 Marec 2018
Objava seznama kandidatov za volitve ESP/Pubblicazione liste candidati RSU – Elezioni 2018 14 Marec 2018
Volitve za obnovo ESP (RSU) 2018 14 Marec 2018
Izvleček iz zapisnika seje zavodskega sveta št. 14 - Š.l. 2017-18 13 Marec 2018
Dodelitev glasbenega inštrumenta - šolsko leto 2018/19 26 Februar 2018
Javni razpis za izbor zunanjih sodelavcev 2017-18 08 Februar 2018
Indagine di mercato per l’affidamento diretto del servizio di manutenzione e assistenza tecnica-informatica 08 Februar 2018
Pravilnik o ocenjevanju znanja in vedenja v osnovni šoli in srednji šoli prve stopnje 05 Februar 2018