Oglasna deska

Oglasna deska

Izvleček iz zapisnika seje zavodskega sveta št. 17 - Š.l. 2018-19 12 Oktober 2018
Usmeritveni akt za izdelavo vzgojno-izobraževalnega programa za triletje 2019 – 22 v skladu s 14. odst. 1. člena zakona št. 107 z dne 13. 07. 2015 12 Oktober 2018
Objava dopolnjenih dokončnih zavodskih lestvic za učno osebje 08 Oktober 2018
Delovni urnik neučnega osebja šol.l. 2018-19 20 September 2018
Delovne obveznosti neučnega osebja šol. l. 2018-19 20 September 2018
Dokončne zavodske lestvice za neučno osebje - 3. pas/Graduatorie definitive ATA 3. fascia 18- 21 07 September 2018
ATA - Objava začasnih zavodskih lestvic 2018 - 2021 01 Avgust 2018
Vrednotenje delovne uspešnosti po zakonu 107/2015 za šol. l. 2017-18 10 Julij 2018
Objava začasnih zavodskih lestvic 2018 - 2021 28 Junij 2018
GDPR UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 25 Maj 2018