Oglasna deska

Oglasna deska

Javni razpis za izbor zunanjih sodelavcev 2019-20 07 Februar 2020
PNSD -AZIONE #7 Determina di NON aggiudicazione gara e riavvio del procedimento 05 Februar 2020
Dopolnilna zavodska delovna pogodba 19/20 20 Januar 2020
Izvleček iz zapisnika seje zavodskega sveta št. 8 - Š.l. 2019-20 19 December 2019
Prepoved parkiranja na šolskem dvorišču - Odredba 03 December 2019
Ambientescuola - Zavarovanje Assicurazione 18 November 2019
Objava izida volitev predstavnikov staršev v razredne, medrazredne in medoddelčne svete – šol. l. 2019-20 31 Oktober 2019
Izvleček iz zapisnika seje zavodskega sveta št. 7 - Š.l. 2019-20 29 Oktober 2019
Plan delovnih obveznosti neučnega šolskega osebja 2019-20 23 Oktober 2019
Letni delovni načrt za šol. l. 2019-20 - Učno osebje 22 Oktober 2019