Oglasna deska

Oglasna deska

Izvleček iz zapisnika seje zavodskega sveta št. 3 - Š.l. 2018-19 16 Marec 2019
Izvleček iz zapisnika seje zavodskega sveta št. 2 - Š.l. 2018-19 01 Marec 2019
Dopolnilna zavodska delovna pogodba triletje 18-19/20-21 15 Januar 2019
Izvleček iz zapisnika seje zavodskega sveta št. 1 - Š.l. 2018-19 18 December 2018
Šolski zavodski svet 2018 - 2021, razglasitev izida volitev 26 November 2018
Volitve v zavodski svet 2018 - 2021 Imenovanje skrutinatorjev 19 November 2018
Ambientescuola - Zavarovanje Assicurazione 19 November 2018
Volitve v zavodski svet 2018 - 2021 Kandidatne liste 12 November 2018
Objava izida volitev predstavnikov staršev v razredne, medrazredne in medoddelčne svete – šol. l. 2018-19 31 Oktober 2018
Direktive upravnemu vodji za izvajanje delovnih obveznosti, šolsko leto 2018/2019 23 Oktober 2018