Oglasna deska

Oglasna deska

PNSD_AZIONE #7 22 Januar 2021
Objava izida volitev predstavnikov staršev v razredne, medrazredne in medoddelčne svete – šol. l. 2020-21 30 Oktober 2020
Razpis volitev predstavnikov staršev v razredne, medrazredne in oddelčne svete - Šolsko leto 2020/2021 22 Oktober 2020
Naknadna informacija o izplačilih iz šolskega sklada - Šolsko leto 2019/2020 30 September 2020
Determina per l’affidamento diretto di fornitura/servizio Abbonamento alle riviste per bambini e ragazzi 29 September 2020
Attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta al rientro a scuola 29 September 2020
Integrazione DUVR Regolamentazione e misure anticovid 18 September 2020
Seznam dokumentov in pravil v zvezi z začetkom šolskega leta 2020/2021 v okviru trenutnih epidemioloških razmer 14 September 2020
Preprečevanje širjenja Sars-Cov-2 med poukom - Higienska in varnostna priporočila 14 September 2020
Lavoratori in particolare fragilità 14 September 2020