Oglasna deska

Oglasna deska

Naknadna informacija o izplačilih iz šolskega sklada - Šolsko leto 2019/2020 30 September 2020
Attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta al rientro a scuola 29 September 2020
Seznam dokumentov in pravil v zvezi z začetkom šolskega leta 2020/2021 v okviru trenutnih epidemioloških razmer 14 September 2020
Preprečevanje širjenja Sars-Cov-2 med poukom - Higienska in varnostna priporočila 14 September 2020
Normativa e indicazioni oparative COVID19 12 September 2020
Recuperi PIA e PAI 03 September 2020
PON - FESR 2014/2020 Smart Class 14 Julij 2020
Izvleček iz zapisnika seje zavodskega sveta št. 10 - Š.l. 2019-20 08 Julij 2020
Dodelitev nagradnega fonda učnemu osebju na osnovi odst. 126. – 130. prvega člena Zakona 107-2015; šol. l. 2019-20 03 Julij 2020
Nota FLC-CGIL fruizione ferie periodo estivo 2020 19 Junij 2020