Dobrodošli

Dobrodošli

V ospredju - SEPTEMBER 2020

 

PREVENTIVNA NAVODILA V ZVEZI S KORONAVIRUSOM (SARS-Cov-2) 

 

INFORMACIJE IN NAVODILA OB VRAČANJU UČENCEV V ŠOLO

V skladu z veljavnimi ministrskimi določili in ob upoštevanju številnih negotovosti, vezanih na epidemiološke razmere, Vam v nadaljevanju posredujemo osnovne informacije za varno vrnitev učencev v šolske klopi. Vsa navodila, ki jim je šola dolžna slediti, so v pristojnosti Znanstveno-tehničnega odbora za epidemiološko stanje (CTS), vezana pa so na trenutne razmere, ki se skladno s spremembami epidemiološkega stanja lahko spreminjajo. Učenci naj vstopajo v šolo posamično in ob upoštevanju varne medosebne razdalje (1 m). Ob vhodu jih bo sprejel šolski sodelavec, ki bo zadolžen za nadzor in pomoč učnemu osebju pri sprejemanju učencev.

Staršem vstop v šolo ni dovoljen.

Da se učencem in celotni šolski skupnosti zagotovi čim varnejši povratek v šolo, ostaja vzajemno sodelovanje med šolo in družinami, odgovorno ravnanje in dosledno spoštovanje pravil za preprečevanje okužbe, ključnega pomena.

Družine torej naprošamo, da lastne otroke ustrezno pripravite na povratek v šolo, posebej priporočamo, da jih opozorite na:

  • pravilno higieno rok;
  • vzdrževanje zadostne medosebne razdalje – 1 m;
  • uporabo zaščitne, ko ni možna varnostna razdalja - ob vstopu v šolo naj imajo učenci lastno zaščitno masko, vsak učenec naj ima s seboj vsaj še eno rezervno masko;
  • pravilno higieno kašlja - kašljamo v pregib komolca ali robček, ki ga nato takoj odvržemo (v ta namen naj imajo učenci vedno s seboj plastično vrečko).

 

PREDPOGOJ ZA OBISKOVANJE POUKA

Da otrok lahko obiskuje pouk, se morate obvezati:

  • da ste seznanjeni z ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe SARS-CoV-2 in pravili o delovanju šole v izrednih razmerah zaradi epidemije;
  • da skrbno in odgovorno nadzorujete zdravstveno stanje lastnega otroka ter zagotavljate, da prihaja v šolo zdrav,

-       da nima in v zadnjih treh dneh tudi ni imel okužbe dihal;

-       da nima in v zadnjih treh dneh tudi ni imel povišane telesne temperature nad 37,5 °C;

-       da v preteklih 14 dneh otroku ni bila odrejena samoizolacija ali karantena;

-       da otrok v preteklih 14 dneh ni prišel v stik z osebami, ki so pozitivne na COVID-19;

  • da boste otroka obdržali doma, če pri njem opazite znake/simptome okužbe in o tem nemudoma obvestili na šolo;
  • da boste nemudoma prišli po otroka v šolo, če se znaki/simptomi okužbe pojavijo med poukom;
  • da boste motivirali in spodbujali lastnega otroka k upoštevanju in spoštovanju vseh pravil obnašanja in ravnanja, ki so potrebna za zagotavljanje varnosti in zdravja v šolskem okolju

Vsako jutro je pred prihodom v šolo torej obvezno merjenje telesne temperature, v primeru da opazite znake okužbe, pa otrok ne sme v šolo.

 

DOKUMENTI IN UPORABNA GRADIVA ZA ŠOLE

Na spletni strani Ministrstva za šolstvo so v namenskem razdelku, ki zadeva povratek učencev v šole, dosegljivi različni dokumenti in uporabna gradiva za šole, šolsko osebje in družine.

Na voljo so dokumenti tehnično-znanstvenega odbora, ki obravnavajo izredne razmere na šolskem področju, povezave do strani deželnih šolskih uradov in odgovori na najpogostejša vprašanja, ki jih prejema ministrstvo.

Neposredna povezava https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 

Na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje NIJZ https://www.nijz.si/ pa je dostopen podatkovni portal do zdravstvenih podatkov. 

Spletni strani se nenehno posodabljata.

 

DELOVANJE ŠOLSKE MENZE 2020-21

Neposredna povezava do spletne strani - STORITEV ŠOLSKE MENZE - Občine Trst

 

 

 

V ospredju (JUN 2020)

ŠOLSKO GLASILO PRVOSTOPENJSKE SREDNJE ŠOLE SV. CIRILA IN METODA

Posebna spletna izdaja je nastala med poukom na daljavo.

Klikni in prelistaj.

 

 

 

V ospredju

S klikom na spodnjo ilustracijo so dosegljiva prosto dostopna e-gradiva za učenje in zabavo.

Cerkljani začenjajo pouk na daljavo | idrija.com

 

V ospredju  

 

Vpisi v osnovne in srednje šole 2020-21

 

OSNOVNE ŠOLE - ogled predstavitve 

SREDNJA ŠOLA NA KATINARI - ogled predstavitve

SREDNJA ŠOLA PRI SV. IVANU - ogled predstavitve

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter